سخنی با منتخبین مجلس دوازدهم !!

سخنی با منتخبین مجلس دوازدهم !!

طهماسبی با این انتخاباتی که برگزار شد حالا حالاها سوژه برای نوشتن و گفتن وجود دارد ، اصلا برخی راه یافتگان به مجلس دوازدهم خودشان اتوماتیک تولید سوژه خواهند کرد فقط کمی صبر کنید تا ببینید ! فقط از بابت اینکه خودم را تخلیه روحی کرده باشم مینویسم و ...

سخنی با منتخبین مجلس دوازدهم !!

سخنی با منتخبین مجلس دوازدهم !!

طهماسبی با این انتخاباتی که برگزار شد حالا حالاها سوژه برای نوشتن و گفتن وجود دارد ، اصلا برخی راه یافتگان به مجلس دوازدهم خودشان اتوماتیک تولید سوژه خواهند کرد فقط کمی صبر کنید تا ببینید ! فقط از بابت اینکه خودم را تخلیه روحی کرده باشم مینویسم و ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو