سوال از شما ، پیگیری از ما و پاسخ از مسئولین

الو دیده بان . . .

سوال از شما ، پیگیری از ما و پاسخ از مسئولین

دبستان  شهیدجعفرزاده سامان مدرسه  پرجمعیتی  است یکسالن چندمنظوره دارد که رئیس اداره سامان بدون مجوز قانونی این سالن را به کتابخانه ارشاد اسلامی سامان واگذار کرده برای شش ماه ولی ۳ سال از موضوع میگذرد ولی هنوز تخلیه نشده است . مردم ...

راه اندازی سامانه مدیریت پیمانکاران ،مشاوران ،وتامین کنندگان

در شرکت برق چهارمحال و بختیاری

راه اندازی سامانه مدیریت پیمانکاران ،مشاوران ،وتامین کنندگان

مهندس مجید فرهزاد مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری از راه اندازی سا مانه مدیریت پیمانکاران ، مشاوران و تامین کنندگان در سطح این شرکت با هدف گام برداشتن در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به پیمانکاران ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو